rozwód w zielonej górze

Witamy na stronie adwokata Michała Motały i adwokat Katarzyny Nabożnej – Motały poświęconej głównie sprawom o rozwód, o alimenty i o podział majątku.

Wiemy, że rozwód to z trudne i bolesne przeżycie dla rozstających się osób. Formalności dotyczące rozwiązania małżeństwa, alimentami, ustanowienia kontaktów z dziećmi, czy wreszcie podziałem majątku są bardzo skomplikowane. Nasi prawnicy dbają o interesy naszych Klientów od przez cały okres trwania postępowania. Zapraszamy do zapoznania się zawartością strony jeśli interesuje Państwa temat rozwód zielona góra.

Oferujemy pomoc w następujących sprawach związanych z zagadnieniem prawa rodzinnego:

  • sprawy o rozwód i separację,
  • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej,
  • podziały majątku,
  • o alimenty,
  • o kontakty z dziećmi,
  • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • o przysposobienie.

Kliknij tutaj jeśli chcesz przenieść się na stronę naszej Kancelarii adwokackiej w Zielonej Górze

Postępowania rozwodowe nie zaliczamy do lekkich, ale czasem są nieuniknione. Przy rozwodzie, jako prawnicy wykorzystujący doświadczenie i kwalifikacje doradzamy Klientowi jakie kroki podjąć, aby sprawę przeprowadzić możliwie szybko i żeby Klient był zadowolony z wyroku. Na początek zajmujemy się przygotowaniem pozwu rozwodowego, który następnie składamy w sądzie.

Kiedy dostaniemy rozwód

Orzeczenie rozwodu jest możliwe, kiedy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi (obie cechy muszą występować łącznie), i nie wystąpiła żadna negatywna przesłanka rozwodu.

Pożycie to więź psychiczna (uczucia), fizyczna ( utrzymywanie stosunków seksualnych między małżonkami ) i gospodarcza (wspólne gospodarstwo domowe, posiadanie wspólnego majątku) .

Rozkład jest zupełny, kiedy te trzy więzi nie istnieją, a trwały, kiedy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego pożycia już nie nastąpi.

Kiedy nie dostaniemy rozwodu

Nie dostaniemy rozwodu kiedy sąd uzna, że na skutek orzeczenia rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci,

Orzeczenie rozwodu nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

Kiedy żąda go małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi z małżonków zgadza się na rozwód, lub jeśli jego odmowa wyrażenia zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. o przesłankach rozwodowych więcej tutaj.

Małoletnie dzieci

Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, istotnym zagadnieniem będzie kwestia opieki nad nimi. W przypadku braku porozumienia to sąd będzie rozstrzygał o kluczowych kwestiach. Wówczas rozwód zostanie zakończony po wielomiesięcznej batalii. Często rozwodzący się rodzice nie są w stanie porozumieć się co do miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie (przy którym z rodziców ma zamieszkiwać dziecko), co do kwestii kontaktów z dzieckiem rodzica, który nie będzie z nim mieszkał. Kwestia ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców to równie częsty problem w toku postępowania rozwodowego.

Alimenty

Możemy mówić zarówno o alimentach na dzieci, jak i również o alimentach dla jednego z małżonków. Kwestia prawa do uzyskania tego rodzaju świadczeń zależy jednak od wielu różnych czynników, m.in. od ustalenia czy i kto jest winny rozpadu małżeństwa, czy też jakie są możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów. Na początku warto ustalić czy w ogóle będziemy chcieli żądać alimentów, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. O alimentach na rzecz dzieci przeczytaj tutaj.

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Kolejną ważną rzeczą jest decyzja w jakiej formie chcemy się rozwieść. Chodzi o kwestię winy za rozpad małżeństwa. Prawo dopuszcza rozwód z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków lub bez orzekania o winie. Jeśli małżonkowie zgodnie wniosą o to, aby rozwiązanie małżeństwa nastąpiło bez orzekania o winie, sąd przychylając się do tej prośby orzeknie tak, jakby żaden z małżonków winy za rozstanie nie poniósł. Wymiar praktyczny orzekania o winie jest taki, że wpływa na to czy i w jaki sposób będzie można żądać alimentów od drugiej strony.

Pamiętajmy, że alimentów po rozwodzie może żądać tylko małżonek, który nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia, a obowiązek alimentacyjny małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu ograniczony jest do 5 lat od orzeczenia rozwodu. 

Adwokat do sprawy rozwodowej

Adwokat na początku wyjaśni przebieg procesu rozwodowego i doradzi co do dalszych kroków, zależnie od decyzji Klienta co do rozwodu z orzekaniem o winie lub bez.

Kancelaria skompletuje dokumenty, potrzebne do przeprowadzenia sprawy rozwodowej w sądzie. Prawidłowe skompletowanie dokumentów jest bardzo istotne. To często od dokumentów zależą takie kwestie jak udowodnienie winy w rozkładzie pożycia, wysokość usprawiedliwionych potrzeb dziecka lub możliwości zarobkowe drugiego rodzica.

Prawnik sporządzi wniosek o zabezpieczenie alimentów lub zabezpieczenie kontaktów z małoletnimi dziećmi na czas postępowania.

O tym dlaczego wybrać adwokata do sprawy rozwodowej przeczytaj tutaj.

Pozew rozwodowy i co do niego załączyć


Do pozwu o rozwód powinniśmy dołączyć odpisu aktu małżeństwa. Po odpis idziemy do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. W przypadku posiadanie małoletnich dzieci trzeba też załączyć odpisy aktów urodzenia tych dzieci. Nie możemy też zapomnieć o dowodach na potwierdzenie argumentów jakie podnosimy w pozwie, o potwierdzeniu uiszczenia opłaty od pozwu i odpisie pozwu dla pozwanego.

Adwokat Zielona Góra rozwód

Wyłącznie właściwym sądem w sprawach rozwodowych jest ten sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Ważne jest to, aby obecnie chociaż jeden z małżonków w tym okręgu miał jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Czasowa nieobecność małżonka, spowodowana nie ma znaczenia dla określania który sąd jest właściwy.
Sąd właściwy w chwili złożenia pozwu pozostaje właściwy aż do końca procesu, nawet jeśli podstawy właściwości zmienią się w toku sprawy.

W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze sprawy o rozwód rozpoznaje Wydział I Cywilny. Sądem właściwym jeśli chodzi o sprawy rozwodowe jest wydział cywilny sądów okręgowych, więc dla osób z Żar, Żagania, Nowej Soli, Krosna Odrzańskiego czy Świebodzina sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

Dla mieszkańców pozostałych miast województwa lubuskiego, takich jak Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Słubice sądem właściwym jest Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Oczywiście reprezentujemy Klientów przed tym Sądem.


zapraszamy do kontaktu:

adwokat Michał Motała 695 668 775

adwokat Katarzyna Nabożna-Motała 888 77 99 40

Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności (link poniżej). Można określić warunki przechowywania /dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce
Call Now Button