Alimenty na rzecz dzieci Zielona Góra


Zobowiązanym do świadczenia alimentacyjnego na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest rodzic względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia pełnoletności. Jednak od tej chwili uprawnionym do dochodzenia alimentów jest już dorosłe dziecko, tak więc to ono powinno złożyć pozew do wydziału rodzinnego sądu rejonowego.

W sytuacji, w której dziecko jest niepełnoletnie, uprawnionym do dochodzenia w jego imieniu alimentów jest ten z rodziców, który po rozwodzie lub rozstaniu sprawuje nad nim pieczę. Wtedy rodzic ten jako przedstawiciel ustawowy jest uprawniony do złożenia pozwu w imieniu małoletniego.

Art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi w § 1, że „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Czasami też możemy żądać alimentów również od dziadków małoletniego dziecka. Ma to miejsce głównie wtedy, gdy nie jest możliwe bądź jest znacznie utrudnione uzyskanie świadczenia alimentacyjnego od zobowiązanego rodzica.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Sąd ustala ich wysokość w odniesieniu do konkretnego dziecka biorąc pod uwagę wyłącznie sytuację jego i jego rodziców. Nie jest tak jak np. w Niemczech, że stosuje się odpowiednie tabele z których wynika wysokość należnych alimentów. Pamiętajmy, że art. 135 k.r.o. stanowi w § 1, że „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Co na pewno wchodzi w skład usprawiedliwionych potrzeb dziecka?

wyżywienie, wydatki związane z edukacją (szkoła, przedszkole), higieniczne, kosmetyki, odzież i obuwie, artykuły chemiczne, zajęcia dodatkowe, rozrywka, wyjazdy na i wakacje, koszty leczenia, opłaty za mieszkanie.

Jeżeli dziecko choruje, wydatki będą zindywidualizowane do konkretnej sytuacji. W przeciwnym wypadku będą być typowe koszty przy dziecku w określonym wieku.

Pamiętajmy też, że usprawiedliwione potrzeby małoletniego powinny być takie same jakie były realizowane kiedy rodzice mieszali wspólnie.

Co warte podkreślenia – jeśli jeden z rodziców sprawuje opiekę przez zdecydowaną większość czasu to sąd może uznać, obowiązek alimentacyjny tego rodzica wyczerpuje się w jego osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziecka, co oznacza, że alimenty zasądzone od drugiego rodzica będą mocno przekraczać 50% z całości kosztów utrzymania dziecka.

Możliwości dłużnika

Wysokość alimentów zależy też od możliwości dłużnika alimentacyjnego (np. ojca). Sąd decyduje w jakiej wysokości alimenty zasądzić biorąc pod uwagę zarówno potrzeby dziecka jak i możliwości drugiego rodzica. Prawo wyraźnie wskazuje, że sąd bierze pod uwagę całokształt sytuacji dłużnika, nie tylko jego aktualne i realne zarobki. Niskie zarobki na dany moment nie zawsze oznaczają że osoba taka ma niskie możliwości bo powód, czyli rodzic reprezentujący dziecko może wykazywać, że drugi z rodziców nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości lub pracuje „na czarno”. Przykładowo – ojciec w sile wieku, bez poważniejszych schorzeń nie wypadnie wiarygodnie przed sądem jeśli będzie twierdzić, że obecnie pracuje na pół etatu osiągając wynagrodzenie w wysokości 1000 zł przy niskim bezrobociu, mając dobry fach w ręce podczas gdy jeszcze rok wcześniej zarabiał np. 5000 zł miesięcznie. Dla sądu będzie to równoznaczne z celowym zaniżeniem swoich zarobków w celu obrony w procesie alimentacyjnym.

w takiej sytuacji uzasadniać niewielkich alimentów, nie oznaczają bowiem, że taki dłużnik alimentacyjny ma niewielkie „możliwości” do alimentowania.

Jeśli chodzi o alimenty na dzieci, to w orzecznictwie wskazuje się, że stopa życiowa dziecka powinna być zbliżona do stopy życiowej jego rodziców.

Jak dostać alimenty w Zielonej Górze?

Jeżeli żądamy alimentów w toku postępowania rozwodowego to naszą sprawą zajmuje się Sąd Okręgowy w Zielonej Górze. Sądem właściwym do rozpoznania pozwu o rozwód jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, czyli jeśli ostatnio mieszkaliśmy w np. Żarach, Nowej Soli, Zielonej Górze lub Świebodzinie to i tak sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Wydział I Cywilny przy Placu Słowiańskim 1.

Jeżeli żądamy zasądzenia alimentów nie w toku sprawy rozwodowej tylko w toku zwykłego postępowania o zasądzenie alimentów lub o podwyższenie zasądzonych wcześniej alimentów to naszą sprawą zajmie się sąd rejonowy, a konkretnie jego wydział rodzinny i nieletnich. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów, czyli np. dziecka. Oznacza to, że jeśli dziecko wraz z jednym z rodziców mieszka w Krośnie Odrzańskim, a drugi z rodziców mieszka w Żaganiu to pozew o zasądzenie alimentów należy złożyć do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Oczywiście nasza kancelaria reprezentuje Klientów we wspomnianych sprawach we wszystkich sądach wymienionych powyżej. O innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego tutaj.

Adwokat Katarzyna Nabożna-Motała telefon: 888 77 99 40

adwokat Michał Motała telefon: 695 668 775

Dodaj komentarz

Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności (link poniżej). Można określić warunki przechowywania /dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce
Call Now Button